Emotionally Focused Therapy

HiRes webkopie

Is uw relatie een innige dans of een protestpolka?


EFT is een vorm van therapie die zich richt op emoties als drijvende kracht in ons leven. Vooral voor paren is deze vorm van behandeling inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm.
EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner-relatie.
De stabiliteit van de resultaten is sterk. Ze laten zien dat er na therapie heel weinig terugval is
EFT is effectief bij diverse paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten
EFT werkt beter dan andere relatie behandelmethodes
Bij EFT zal de therapeut eerst met u uw eigen patroon onderzoeken en verhelderen hoe ieder van u probeert de verbinding te maken of in stand te houden - en hoe anders dat bij de andere partner overkomt.  Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar welke gedrag welke partner heeft en in de relatie brengt, maar ook welke bedoelingen hij of zij er mee heeft. Vaak is dit nogal anders dan hoe het bij u, de partner, binnenkomt.

Als Karel thuiskomt zit Saskia achter de computer te werken. Hij zegt 'hallo' maar krijgt geen reactie terug. Hij voelt zich verloren en ongemakkelijk, maar laat het er bij zitten, maakt er geen punt van omdat ze al zoveel ruzie hebben de laatste tijd. Saskia heeft zijn groet niet gehoord en zit inwendig te koken achter de computer! Thuiskomen en niets zeggen - lekker is dat!! Alsof zij er totaal niet toe doet, niet belangrijk is.
Beide partners zullen zich ellendig en alleen hebben gevoeld en kunnen vanwege de kille en afstandelijke sfeer die tussen hen heerst geen toenadering meer zoeken op een positieve manier. De kans is groot dat zij allebei geen idee hebben dat de ander zich net zo beroerd voelt als zijzelf.
 
Fase één
In de eerste fase van de therapie worden aan de hand van dit soort voorvallen het patroon tussen u beiden bekeken en verhelderd. Het is daarbij van belang dat u allebei uw verhaal vertelt en dat uw partner daar naar kan luisteren. Vaak is dit moeilijk: ingesleten patronen zijn niet voor niets ingesleten en soms zal het lastig zijn om de kant van uw partner te horen.
In het geval van Karel en Saskia zou Saskia bijvoorbeeld moeite kunnen hebben om te horen dat Karel zijn groet niet herhaald uit angst haar te storen en zo een nieuwe ruzie te ontlokken. Dat hij zich er vervelend en eenzaam bij voelde dat zij niet teruggroette. En Karel zal verbaasd zijn dat het Saskia zo aangreep en dat zij dacht dat zij nu eenmaal niet belangrijk voor hem was. Behalve dat dit nieuw zal zijn voor deze twee mensen, kan het zoals gezegd ook lastig zijn deze redenen te horen en te geloven. Hierbij zal de EFT-therapeut u beiden helpen, aanmoedigen en steunen in het vertellen van uw verhaal en het aanhoren en binnen laten komen van het verhaal van uw partner.
 
Fase twee
Als uw patroon duidelijk is en u beiden zicht hebt op de cirkel van actie en reactie die zich telkens tussen u beiden afspeelt, breekt de tweede fase aan. In deze fase wordt gewerkt aan het verstevigen van de verbinding tussen de partners. Er wordt gekeken naar welke angsten of andere pijnlijke gevoelens er een rol van belang spelen bij allebei de partners. Dit is soms pijnlijk of beangstigend en meestal kwetsbaar. Het vraagt immers om juist dat wat u vaak al langere tijd zo goed verborgen hield, namelijk uw kwetsbaarheid. De relatie voelde al langere tijd niet meer veilig, niet meer vertrouwd genoeg om te vragen om steun, hulp of contact.
De therapeut helpt u en uw partner om stil te staan bij de meer kwetsbare emoties die te maken hebben met het verlangen naar hechting en verbinding. Omdat u al gewend bent aan en bekend bent met uw negatieve cirkel en u beiden weet dat er gevoelens meespelen die niet altijd direct zichtbaar zijn of zelfs onbekend kunnen zijn, is dit mogelijk. Met hulp en aanmoediging van de therapeut kunt u onderzoeken hoe u zichzelf én de relatie beschermde tegen verwijdering en onthechting.
Als allebei de partners in deze fase hun eigen kwetsbaarheid hebben onderzocht en ervaren en dit van elkaar en met elkaar hebben meegemaakt, breekt de laatste fase aan.
 
Fase drie
In de derde en laatste fase van de therapie kijkt u terug op hoe het was en hoe het nu is. Welke stappen hebben u en uw partner gezet en in hoeverre zijn zij hun negatieve patroon de baas? Soms zult u nog vervallen in de routine van de neerwaartse spiraal maar in de meeste gevallen bent u zelf goed in staat om er ofwel ter plekke ofwel achteraf weer uit los te komen. In deze fase worden ook heikele punten die in het verleden zo vaak voor ruzie of onrust zorgden aangepakt. Vreemd genoeg blijken deze heikele punten dan in veel gevallen slechts hamerstukken. Omdat u elkaar inmiddels om hulp kunt vragen of om steun en begrip, gaan de praktische zaken alleen nog maar over praktische zaken. De relatie is niet meer in het geding, u hoeft zichzelf niet meer te beschermen; onenigheden gaan slechts nog over een voorval of situatie en niet meer over ú en de relatie.
 Na de vele artikelen en eerste boeken over EFT als vakliteratuur, heeft Sue Johnson EFT ook toegankelijk gemaakt  voor een breder lezerspubliek: de stellen zelf. Dit deed zij door een cliëntenboek (Hold me Tight) te schrijven dat in het Nederlands is verschenen als 'Houd me vast'. In dit boek wordt u via een aantal stappen ('gesprekken') als het ware door het EFT-proces geleid. Als u geïnteresseerd bent en graag meer wilt weten, raden we dit boek van harte aan.
 
Duur EFT-behandeling
Emotionally focused therapy is in principe een kortdurende vorm van therapie, de meeste onderzoeken wijzen uit dat er zeer goede resultaten worden behaald met 10-15 gesprekken. Vanzelfsprekend hangt dit ook af van de mate van problemen die u ervaart, hoe vaak u af kunt spreken met uw therapeut en of (en zo ja welke) andere problemen er spelen.

Lees meer...